ПРОЕКТ: „Разширяване и модернизация на съществуващо рибопреработвателно предприятие"

ГЛАВНА ЦЕЛ: Разширяване и модернизация на съществуващото рибопреработвателно редприятие

ОБЩА СТОЙНОСТ: 2 152 315,36 ЛEВA,
Европейско съфинансиране: 749 257,74 лева
Национално съфинансиране: 249 752,58 лева
Собствено съфинансиране: 1 153 305,04 лева

НАЧАЛО: 13.03.2019 г.
КРАЙ: 13.09.2020 г.
 
ПРОЕКТ: „Модернизация на съществуващо предприятие”

ГЛАВНА ЦЕЛ: Стратегическата цел на проектното предложение на „Мичик" ООД е модернизация на съществуващото предприятие и повишаване на конкурентоспособността му чрез развитие на управленски и организационни системи.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 795 163,40 ЛEВA,
от които 298 186,27 лв. европейско, 99 395,43 лв. национално и 397 851,70 собствено съфинансиране

НАЧАЛО: 15.10.2020 г.
КРАЙ: 15.10.2021 г.
 
ПРОЕКТ: "Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

ГЛАВНА ЦЕЛ: Помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от пандемията COVID-19

ОБЩА СТОЙНОСТ: 80 000,00 ЛEВA,
от който 60 000,00 лв. европейско и 20 000,00 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО: 12.08.2020 г.
КРАЙ: 12.12.2020 г.
 
ПРОЕКТ: "Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

ГЛАВНА ЦЕЛ: Помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от пандемията COVID-19

ОБЩА СТОЙНОСТ: 80 000,00 ЛEВA,
от който 60 000,00 лв. европейско и 20 000,00 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО: 10.09.2021 г.
КРАЙ: 10.10.2021 г.
 
ПРОЕКТ: Модернизация в съществуващо предприятие на "Мичик" ООД

ГЛАВНА ЦЕЛ: Модернизацията на съществуващото рибопреработвателно предприятие изразяваща се в закупуването, доставката и възвеждането в експлоатация на система от възобновяеми енергийни източници за получаване на електроенергия за собствено потребление.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 432 322, 97 ЛEВA,
от който 162 121,11 лв. европейско, 54 040,37 лв. национално и 216 161,49 лв. собствено съфинансиране

НАЧАЛО: 14.08.2023 г.
КРАЙ: 30.11.2023 г.
ПРОЕКТ: „Компенсации за допълнителните разходи, които са понесени поради сътресението на пазара, в следствие на агресивната война на Русия срещу Украйна."

ГЛАВНА ЦЕЛ: Смекчаване на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна и ограничаване на въздействието от сътресението на пазара, причинено от тази агресивна война.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 200 000,00 ЛEВA,
от който 150 000,00 лв. европейско и 50 000,00 лв. национално съфинансиране

НАЧАЛО: 04.12.2023 г.
КРАЙ: 31.12.2023 г.